O NAMA

Odredbe

StepAD Uvjeti i odredbe za izdavače

MOLIMO VRIJEME PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE I ODREDBE I FAQ PRIJE REGISTRACIJE ZA ONLINE PROGRAM StepAD PUBLISHER. SUDJELOVANJE U ONLINE PROGRAMU PUBLISHER StepAD OZNAČAVA DA PRIHVATATE OVE UVJETE I ODREDBE.

Ovaj ugovor ("Ugovor") između Vas i StepAD sastoji se od ovih Standardnih odredbi i uvjeta ("Uvjeti i odredbe") online programa StepAD ("Program"). "Vi" ili "Izdavač" znači bilo koji subjekt identificiran u obrascu za upis koji su predale iste ili povezane osobe, i/ili bilo koju agenciju ili mrežu koja djeluje u njihovo (ili njihovo) ime, a koja će također biti vezana uvjetima ovog Ugovora .

Sudjelovanje u Programu podliježe prethodnom odobrenju StepAD i Vašem kontinuiranom poštivanju Pravila programa ("Pravila programa"). StepAD zadržava pravo odbiti sudjelovanje bilo kojem podnositelju prijave ili sudioniku u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju. Učlanjenjem u Program izjavljujete da imate najmanje 18 godina i slažete se da StepAD može posluživati ​​oglase trećih strana i/ili StepAD ("Oglasi") u vezi s web-mjesta(ama) i /ili mobilni sadržaj koji Vi odredite ili takva druga svojstva koje je StepAD izričito ovlastio u pisanom obliku (uključujući elektroničku poštu) (takva druga svojstva, "Ostala svojstva"). Višestruki računi koje drži ista fizička ili pravna osoba podliježu trenutnom ukidanju osim ako to nije izričito pismeno ovlašteno od strane StepAD (uključujući elektroničku poštu). Morate imati i pridržavati se odgovarajuće politike privatnosti koja jasno otkriva da treće strane mogu postavljati i čitati kolačiće u pregledniku vaših korisnika ili koristiti web-pratilice za prikupljanje informacija tijekom prikazivanja oglasa na vašoj web stranici. Vaša pravila privatnosti također bi trebala uključivati ​​informacije o korisničkim opcijama za upravljanje kolačićima.

Slažete se da ćete s vremena na vrijeme poštivati ​​specifikacije koje pruža StepAD kako biste omogućili ispravnu isporuku, prikaz, praćenje i izvješćivanje o oglasima u vezi s Vašim vlasništvom(ima), uključujući, bez ograničenja, ne mijenjajući JavaScript ili drugi programi koje vam StepAD pruža na bilo koji način, osim ako StepAD nije izričito pismeno ovlastio (uključujući elektroničku poštu).

Svi oglasi će se grupirati prema StepAD i prikazivati ​​krajnjim korisnicima Svojstva(a) kao oglasne jedinice (takve grupe oglasa koje se nazivaju "Oglasne jedinice") u standardnim formatima koje općenito nudi StepAD od s vremena na vrijeme, kao što može biti opisano u FAQ. Možete odabrati format koji je odobrio StepAD za prikaz oglasnih jedinica u vezi s vlasništvom(ima), ali potvrđujete i slažete se da će se oglasi: (i) prikazivati ​​samo u vezi s vlasništvom(ima), svaki koji podliježe pregledu i odobrenju od strane StepAD prema vlastitom nahođenju u bilo koje vrijeme; i (ii) podliježu ovdje navedenim smjernicama za postavljanje.

Slažete se da na istoj web stranici u vezi s kojom se prikazuje bilo koja oglasna jedinica ("Servisirana stranica") nećete prikazivati ​​bilo koji oglas(e) ili sadržaj s kojim bi krajnji korisnik Vaše imovine razumno pobrkao oglas StepAD ili na neki drugi način povezan s StepAD. Određene usluge StepAD dostupne kao dio Programa mogu sadržavati mogućnost filtriranja kojima možete pristupiti putem svog računa. Međutim, ako odaberete omogućiti bilo koje takve filtre, potvrđujete i slažete se da: (i) vaša je odgovornost omogućiti takve značajke u skladu sa specifikacijama koje pruža StepAD, i (ii) StepAD ne i ne može obvezuju se da će svi rezultati biti ograničeni na rezultate izabrane omogućavanjem takvih filtera.

Slažete se da ćete svaku komunikaciju u vezi s bilo kojim oglasom prikazanim u vezi s vašim vlasništvom, a ne bilo kojem oglašivaču, usmjeriti na StepAD.

Isključivo ste vi odgovorni za Svojstva, uključujući sav sadržaj i materijale, njihovo održavanje i rad, ispravnu provedbu specifikacija StepAD i pridržavanje uvjeta ovog Ugovora, uključujući usklađenost s Programom Politike. StepAD zadržava pravo istražiti, prema vlastitom nahođenju, bilo koju aktivnost koja bi mogla kršiti ovaj Ugovor, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvu upotrebu softverske aplikacije za pristup oglasima, ili bilo kakav angažman u bilo kojoj aktivnosti zabranjenoj ovim Ugovorom. StepAD nije odgovoran ni za što u vezi s Vašom(ima) imovinom(ima), uključujući bez ograničenja zaprimanje upita od krajnjih korisnika Vaše(ih) imovine ili prijenos podataka između Vaše(ih) imovine(a) i StepAD. Nećete ovlastiti niti poticati bilo koju treću stranu da: (i) izravno ili neizravno generira upite, pojavljivanja ili klikove na bilo koji oglas putem bilo kojeg automatiziranog, obmanjujućeg, lažnog ili drugog nevažećeg načina, uključujući, ali ne ograničeno na ponovljene ručne klikove, korištenje robota ili drugih automatiziranih alata za upite i/ili računalno generirane zahtjeve za pretraživanje i/ili neovlašteno korištenje drugih usluga optimizacije tražilica i/ili softvera; (ii) uređivati, modificirati, filtrirati, skraćivati ​​ili mijenjati redoslijed informacija sadržanih u bilo kojem oglasu ili oglasnoj jedinici, ili na bilo koji način ukloniti, prikriti ili minimizirati bilo koji oglas ili oglasnu jedinicu bez odobrenja StepAD; (iii) uokviriti, minimizirati, ukloniti ili na drugi način spriječiti potpuni i potpuni prikaz bilo koje web stranice kojoj je pristupio krajnji korisnik nakon klika na bilo koji dio oglasa ("Stranica oglašivača"); (iv) preusmjeriti krajnjeg korisnika s bilo koje stranice oglašivača; pružiti verziju stranice oglašivača koja se razlikuje od stranice kojoj bi krajnji korisnik pristupio odlaskom izravno na stranicu oglašivača; (v) prikazati bilo koji oglas(e) na bilo kojoj web stranici ili bilo kojoj web stranici koja sadrži bilo kakav pornografski, nasilan ili nezakonit sadržaj povezan s mržnjom; (vi) izravno ili neizravno pristupati, pokretati i/ili aktivirati oglase putem ili iz, ili na drugi način inkorporirati oglase u bilo koju softversku aplikaciju, web-mjesto ili na drugi način osim Vaše imovine, i to samo u mjeri izričito dopušteno ovim Ugovorom; (vii) "puzati", "pauk", indeks ili na bilo koji neprolazni način pohranjivati ​​ili predmemorirati informacije dobivene iz bilo kojeg oglasa ili bilo kojeg dijela, kopije ili izvedenice; (viii) djelovati na bilo koji način koji krši bilo koja Programska pravila objavljena na web-mjestu StepAD, koji se s vremena na vrijeme mogu revidirati, ili bilo koji drugi ugovor između Vas i StepAD (uključujući, bez ograničenja, program oglašavanja StepAD Pojmovi); (ix) širenje zlonamjernog softvera; (x) stvoriti novi račun za korištenje Programa nakon što StepAD raskine ovaj Ugovor s vama kao rezultat vašeg kršenja ovog Ugovora; ili (xi) sudjelovati u bilo kojoj radnji ili praksi koja se loše odražava na StepAD ili na drugi način omalovažava ili devalvira ugled ili dobru volju StepAD. Prihvaćate da je svaki pokušaj sudjelovanja ili kršenje bilo čega od prethodno navedenog materijalno kršenje ovog Ugovora i da možemo poduzeti sve primjenjive pravne i pravedne pravne lijekove protiv Vas, uključujući trenutnu suspenziju Vašeg računa ili raskid ovog Ugovora, i traženje svih dostupnih građanskih ili kaznenih lijekova.

Ovaj Ugovor možete raskinuti sa ili bez razloga u bilo koje vrijeme slanjem pisane obavijesti o svojoj želji da otkažete sudjelovanje u Programu našoj službi za podršku. Ovaj će se Ugovor smatrati raskinutim u roku od deset (10) radnih dana od primitka Vaše obavijesti od strane StepAD. StepAD može istražiti bilo koju aktivnost koja bi mogla kršiti ovaj Ugovor. StepAD može u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju, prekinuti cijeli ili dio Programa, raskinuti ovaj Ugovor ili obustaviti ili prekinuti sudjelovanje bilo kojeg Vlasništva u cijelom ili dijelu Programa iz bilo kojeg razloga. Osim toga, StepAD zadržava pravo ukinuti bez prethodne obavijesti bilo koji račun koji nije generirao dovoljan broj valjanih klikova na oglase ili valjanih pojavljivanja oglasa (u svakom slučaju prema mjerenju StepAD) u razdoblju od dva (6 ) mjeseci ili više.

Slažete se da nećete otkriti povjerljive podatke StepAD bez prethodnog pisanog pristanka StepAD. "StepAD povjerljive informacije" uključuje bez ograničenja: (a) sav softver, tehnologiju, programiranje, specifikacije, materijale, smjernice i dokumentaciju StepAD u vezi s Programom; (b) stope klikanja ili druge statistike povezane s izvedbom Nekretnine u Programu koje vam pruža StepAD; i (c) sve druge informacije koje je StepAD u pisanom obliku označio kao "povjerljive" ili ekvivalentnu oznaku. Međutim, možete točno otkriti iznos bruto plaćanja tvrtke StepAD vama u skladu s Programom.

StepAD ne jamči u pogledu razine pojavljivanja oglasa ili klikova na bilo koji oglas, vremena isporuke takvih pojavljivanja i/ili klikova ili iznosa bilo kakvog plaćanja koje će vam se izvršiti prema ovom Ugovoru. Osim toga, radi izbjegavanja sumnje, StepAD ne jamči da će Program biti operativan u svakom trenutku ili za vrijeme bilo kojeg nestanka (i) uzrokovanog prekidima bilo koje javne internetske okosnice, mreže ili poslužitelja, (ii) uzrokovane bilo kojim kvarovi Vaše opreme, sustava ili usluga lokalnog pristupa, (iii) za prethodno planirano održavanje ili (iv) koji se odnose na događaje izvan kontrole StepAD, kao što su štrajkovi, neredi, pobuna, požari, poplave, eksplozije, rat, djelovanje vlade , uvjeti rada, potresi, prirodne katastrofe ili prekidi u internetskim uslugama na području u kojem se StepAD (ili njegove podružnice u potpunom vlasništvu) ili Vaši poslužitelji nalaze ili nalaze zajedno.

StepAD NE DAJE NIKAKVO JAMSTVO, IZRIČITO ILI PODRAZUMEVANJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČAVANJA U POGLEDU OGLAŠAVANJA I OSTALE USLUGE, I IZRIČITO SE ODRIČE JAMSTVA ILI UVJETA BILO NEPOŠTOVANOG, BILO NEPOŠTOVANOG. OSIM BILO KAKVE OBVEZE OŠTEĆENJA I POVJERLJIVOSTI PREMA OVDJEM ILI VAŠE KRŠENJA BILO KOGA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA I/ILI VLASNIČKIH INTERESA KOJI SE ODNOSE NA PROGRAM, (i) NI U NIKAKM SLUČAJU NEĆE SE NI NIKAKVI SLUČAJ NITI PRIZNATI , PRIMJERNE ILI KAZNENE ŠTETE BILO U UGOVORU, DEŽITU ILI BILO KOJOJ DRUGI PRAVNOJ TEORIJI, ČAK I AKO JE TAKVA STRANKA OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE I NOTWITHSTANDING ANY FAILENTIESALYEDURK. UKUPNA OBVEZA PREMA IZDAVAČU PREMA OVOM UGOVORU ZA BILO KOJI POTRAŽIVANJE OGRANIČENA JE NA NETO IZNOS KOJI JE KOJI JE PLAĆAO StepAD IZDAVAČU TIJEKOM TROMJESEČNOG RAZDOBLJA NEPOSREDNO PRETHODNO DATUMU ZAHTJEVA. Svaka strana potvrđuje da je druga strana sklopila ovaj Ugovor oslanjajući se na ovdje navedena ograničenja odgovornosti i da su ta ograničenja bitna osnova nagodbe između stranaka. Bez ograničavanja prethodnog i osim za obveze plaćanja, nijedna strana neće imati nikakvu odgovornost za bilo kakav neuspjeh ili kašnjenje koje proizlazi iz bilo kojeg stanja izvan razumne kontrole takve strane, uključujući, ali ne ograničavajući se na djelovanje vlade ili terorističke akte, potrese ili druge radnje Bog, uvjeti rada i nestanci struje.

Primit ćete uplatu koja se odnosi na broj valjanih klikova na oglase kako odredi StepAD za svoje sudionike u Programu. U slučaju raskida Ugovora, StepAD će Vam isplatiti Vaš zarađeni iznos u roku od približno devedeset (90) dana nakon završetka kalendarskog mjeseca u kojem ste vi ili StepAD raskinuli Ugovor. Bez obzira na gore navedeno, StepAD nije odgovoran za bilo koje plaćanje na temelju bilo kakvih iznosa koji proizlaze iz nevažećih upita ili nevažećih klikova ili pojavljivanja na Oglase koje generira bilo koja osoba, bot, automatizirani program ili sličan uređaj, kako je razumno odredio StepAD , uključujući bez ograničenja putem bilo kakvih klikova ili pojavljivanja (i) koji potječu s Vaših IP adresa ili računala pod Vašom kontrolom, (ii) tražene plaćanjem novca, lažnog predstavljanja ili zahtjeva krajnjim korisnicima da kliknu na oglase, ili (iii) traženih plaćanjem novca, lažnim predstavljanjem ili kao rezultat vašeg kršenja ovog Ugovora za bilo koje primjenjivo razdoblje plaćanja. StepAD zadržava pravo obustaviti plaćanje ili vratiti vaš račun zbog bilo čega od gore navedenog ili bilo kakvog kršenja ovog Ugovora s vaše strane, dok StepAD ne provede razumnu istragu bilo čega od prethodno navedenog ili bilo koje vaše povrede ovog Ugovora , ili u slučaju da oglašivač čiji se Oglasi prikazuju u vezi s Vašim vlasništvom(ima) prema zadanim postavkama plaća takve oglase StepAD. Kako biste osigurali ispravno plaćanje, isključivo ste vi odgovorni za pružanje i održavanje točne adrese i drugih podataka za kontakt, kao i podataka o plaćanju povezanih s vašim računom. Suglasni ste da ćete platiti sve primjenjive poreze ili naknade koje nameće bilo koji državni subjekt u vezi s Vašim sudjelovanjem u Programu. StepAD može promijeniti svoje cijene i/ili strukturu plaćanja u bilo kojem trenutku. Ako osporite bilo koju uplatu izvršenu u okviru Programa, morate pisanim putem obavijestiti StepAD u roku od trideset (30) dana od svake takve uplate; Propust da tako obavijestite StepAD rezultirat će odricanjem od bilo kojeg zahtjeva u vezi s takvim osporenim plaćanjem.

Izjavljujete i jamčite da su (a) sve informacije koje ste dali StepAD za upis u Program točne i aktualne; (b) Vi ste vlasnik svake Svojine ili ste zakonski ovlašteni djelovati u ime vlasnika takve Nekretnine za potrebe ovog Ugovora i Programa; (c) imate sva potrebna prava, ovlasti i ovlasti za sklapanje ovog Ugovora i izvršavanje radnji koje se od Vas zahtijevaju u skladu s ovim Ugovorom; i (d) Postupili ste i nastavit ćete se pridržavati svih primjenjivih zakona, statuta, pravilnika i propisa (uključujući bez ograničenja Zakon o CAN-SPAM-u iz 2003. i sve relevantne zakone o zaštiti podataka ili privatnosti) u svom izvođenju bilo kojih radnji iz ovog Ugovora . Nadalje, izjavljujete i jamčite da je svaka Imovina i bilo koji materijal prikazan u njoj: (i) u skladu sa svim primjenjivim zakonima, statutima, uredbama i propisima; (ii) ne krše i nisu prekršili bilo koju dužnost ili prava bilo koje osobe ili subjekta, uključujući, bez ograničenja, prava intelektualnog vlasništva, javnosti ili privatnosti, ili prava ili dužnosti u okviru zaštite potrošača, odgovornosti za proizvode, delikt ili teorije ugovora ; i (iii) sadržaj nije pornografski, povezan s mržnjom ili na neki drugi način nasilan.

Slažete se da ćete obeštetiti, braniti i držati StepAD, njegove agente, podružnice, podružnice, direktore, službenike, zaposlenike i primjenjive treće strane (npr. relevantne oglašivače, sindicirane partnere, davatelje licenci, nositelje licenci, konzultante i izvođače) (zajedno "Oštećena(e) osoba(e)") bezopasne od i protiv bilo kojih i svih zahtjeva trećih strana, odgovornosti, gubitaka i troškova (uključujući naknade za štetu, iznose namirenja i razumne pravne naknade), pokrenute protiv bilo koje Oštećene osobe(e), koje proizlaze iz ili koji mogu proizaći iz Vaše upotrebe Programa, Svojstva(a) i/ili Vašeg kršenja bilo kojeg uvjeta ovog Ugovora.

Prihvaćate da StepAD posjeduje sva prava, naslov i interese, uključujući bez ograničenja sva prava intelektualnog vlasništva, u i na Program (uključujući tehnologiju posluživanja oglasaStepAD), te da nećete steći nikakva prava , naslov ili interes u Programu ili za Program osim kako je izričito navedeno u ovom Ugovoru. Nećete modificirati, prilagođavati, prevoditi, pripremati izvedena djela, dekompilirati, obrnuti inženjering, rastavljati ili na bilo koji drugi način pokušavati izvesti izvorni kod iz bilo koje usluge, softvera ili dokumentacije StepAD, niti stvoriti ili pokušati stvoriti zamjensku ili sličnu uslugu ili proizvoda korištenjem ili pristupom Programu ili vlasničkim informacijama koje se odnose na njih.